Arenza staat voor zo goed en volledig mogelijke dienstverlening tegen acceptabele prijzen

Corporate Finance (ondernemingsfinanciering)

Arenza begeleidt en adviseert het management van ondernemingen bij de aankoop en verkoop van ondernemingen en bij het waarderen en financieren van bedrijfsactiviteiten. Complexe processen met grote financiële belangen doorgronden we met onze adviseurs van a tot z, want elk onderdeel draagt bij aan het uiteindelijke succes. Ook in het zoeken naar minder voor de hand liggende oplossingen bewijzen we onze toegevoegde waarde. Onze diensten worden niet afgerekend op succes en verkoopopbrengst, maar op basis van benodigde tijd. Onze inzet is zonder uitsluiting gericht op een succesvolle overdracht of aankoop van uw onderneming te realiseren.