Arenza staat voor zo goed en volledig mogelijke dienstverlening tegen acceptabele prijzen

Loonadministraties

Niet alleen de fiscale regelgeving is continue aan verandering onderhevig, ook de sociale verzekeringen en pensioenwetgeving wijzigen frequent. Aangezien deze wijzigingen doorgevoerd moeten worden in de salarisadministratie, is een gedegen salarisadministratie onmisbaar. Arenza beschikt over de kennis en de middelen om voor u een gedegen salarisadministratie op te bouwen en te voeren. Bij het uitvoeren van uw loonadministratie kunt u van ons, afhankelijk van de gemaakte afspraken, het volgende verwachten:

 • Salarisspecificaties voor uw werknemers;
 • Journaalposten;
 • Betaaloverzichten;
 • Betaalbestanden (kunnen direct ingelezen worden bij internetbankieren);
 • Opstellen arbeidsovereenkomsten
 • Toepassing van de relevante CAO;
 • Toepassing van de juiste (bedrijfstak)pensioenregeling;
 • De opbouw van vakantiegeld, vakantiedagen en/of een 13e maand (desgewenst op de salarisspecificatie);
 • Aangiften loonheffingen naar de Belastingdienst;
 • Aanlevering van jaarwerk (voor bijvoorbeeld verzekeringen en/of pensioenfondsen);
 • Cumulatieve overzichten t.b.v. de jaarrekening;
 • Overzichten werkgeverskosten, om uw personeelskosten inzichtelijk te maken;