Arenza staat voor zo goed en volledig mogelijke dienstverlening tegen acceptabele prijzen

(online) Boekhouden

Boekhouden

Wat is dat nu eigenlijk precies, boekhouden?

Onder boekhouden wordt verstaan het netjes en overzichtelijk bijhouden van de administratie. Hierbij worden alle inkomsten en uitgaven van het bedrijf  in de administratie verwerkt, zodat men inzicht krijgt in de financiën en verantwoording af kunt leggen over het gevoerde financiële beleid. Tevens kunnen er aan de hand van de boekhouding beslissingen worden genomen en is boekhouden ook een middel om te kijken waar er verbeteringen in het bedrijf mogelijk zijn of kostenbesparingen gerealiseerd. U kunt bij ons terecht met uw volledige ‘schoenendoos’. Wij bieden u een handige map aan waarin u eenvoudig alle documenten kunt opbergen, zodat wij deze op een snelle en verantwoorde wijze kunnen verwerken. Uiteraard vallen binnen deze werkzaamheden ook de periodieke aangiften omzetbelasting. Kiest u liever voor het (deels) zelf bijhouden van uw administratie, dan kan dit uiteraard ook. Wij bieden hiervoor diverse mogelijkheden, waaronder boekhouden online, waarbij wij naar behoefte u begeleiden.

Jaarverslag

Na verwerking van de boekhouding verzorgen wij voor u het jaarverslag. Dit jaarverslag geeft alle ‘ins’ en out’s weer van het betreffende boekjaar en dient als basis voor de fiscale aangifte. Naast de belastingdienst zijn ook banken, aandeelhouders en uw relaties geinteresseerd in uw financiele verslaggeving. Het is dan ook belangrijk dat deze een feitelijk en juiste weergave geeft van uw onderneming. Arenza staat in voor haar kwaliteit. Indien noodzakelijk schakelen wij een externe accountant in voor controle en eventueel benodigde accountantsverklaring. Wij hebben hiertoe uitstekende contacten en afspraken met gerenommeerde accountskantoren.